BORGHOF ACADEMY

por4

Jonathan Holslag

Borghof Academy werd opgericht als vzw, met de bedoeling om de projecten van Borghof Invest in een bredere context te kaderen. De Academy staat onder leiding van prof.dr. Jonathan Holslag.

Hij is professor aan de Vrije Universiteit Brussel. Vanuit zijn specialiteit internationale betrekkingen verricht hij onderzoek naar hoe de Europese samenleving weerbaar gemaakt kan worden, hetgeen leidde tot publicaties zoals de bestseller Kracht van het Paradijs en Vlaanderen 2055. Hij adviseert verschillende overheden en grote internationale bedrijven.

Stedelijk onderzoek

Borghof Academy doet aan stedelijk onderzoek. Dat gebeurt via gerichte research over belangrijke stedelijke thema's. Dit leidt onder meer tot beleidsnota's. Die worden ter beschikking gesteld van lokale besturen met het oog op de creatie van een breed maatschappelijk draagvlak. Om zijn bevindingen te toetsen organiseert Borghof Academy reflectiegroepen.
De Academy staat ook in voor de toetsing en bewaking van het ethisch charter van Borghof Invest. De uiteindelijke bedoeling is maatschappelijke én economische meerwaarden te creëren.