ETHISCH CHARTER

Centraal staat ons ethisch charter: zeven principes voor een positieve maatschappelijke impact. Borghof Invest is geen traditionele projectontwikkelaar. Borghof Invest investeert in gemeenschapsvastgoed. Borghof Invest onderscheidt zich door integratie. Integratie betekent samenhang. Het gaat om integratie in stedelijke weefsels, goede stedenbouw en architectuur, duurzaamheid en bouwefficiëntie. Wij stappen resoluut af van het traditionele conflictmodel tussen opdrachtgever, architect en aannemer. Overlegmodellen werken vlotter, risico-verlagend, kostenbesparend en vooral veel aangenamer.

Borghof Invest kenmerkt zich door een grote betrokkenheid bij haar partners en respect voor hun taken en belangen. Met de geïntegreerde aanpak werkt Borghof Invest met een overlegmodel dat conflicten voorkomt en werkmiddelen met een weloverwogen methodiek verdeelt.

Borghof Invest definieert winst niet alleen financieel. Borghof Invest wil ook maatschappelijke meerwaarde creëren: het bekommert zich ook om de baten voor de samenleving en het beleid van stedelijke overheden.

Borghof Invest streeft naar lokale financiële verankering als hefboom voor lokale welvaart en maatschappelijke verantwoordelijkheidszin. We willen van burgers en gebruikers mede-eigenaars maken.

Borghof Invest streeft naar het versterken van de lokale economie door het uitbouwen van samenwerking met lokale bedrijven en leveranciers, maar ook door onderzoek, innovatie en investeren in vorming.


Borghof Invest stelt duurzaamheid centraal en streeft bewust naar hinderbestrijding, energieneutraliteit, grondstoffenneutraliteit, een circulaire benadering en minimale omgevingsbelasting.

Stedelijke identiteit is hét middel om diversiteit in steden te bekomen én om stadsbewoners het gevoel te geven dat de stad van hen is. Borghof Invest zal enkel projecten realiseren die passen binnen dit gegeven.

De “Drieprocent-Club”: Borghof Invest verbindt zich ertoe om drie procent van de jaarwinst te investeren in onderzoek en ontwikkeling ten gunste van de gemeenschap en zal partners en meewerkende bedrijven uitnodigen om hetzelfde te doen.