PICPUSSEN

Lagere school Picpussen maakt plaats voor nieuwbouw

Op de site van de Picpussen in Tongeren is het oude basisschooltje afgebroken en wordt er volop gewerkt aan de nieuwe school. Het iconische hoofdgebouw blijft wel overeind en wordt gerenoveerd. Eind december 2019 staat er voor de leerlingen van de basisschool een nieuw gebouw klaar. Enkele beelden van het nieuwe gebouw ziet u al op deze pagina.
Het Tongerse Picpussen-project is in handen van ontwikkelaar Borghof Invest en omvat twee delen. In een eerste fase wordt werk gemaakt van een nieuwe basisschool. De leerlingen van basisschool Picpussen zijn vorig schooljaar al tijdelijk in het hoofdgebouw ondergebracht. Hun oude schooltje wordt momenteel afgebroken. “We gaan er een nieuw, mooi dorpsschooltje optrekken”, zegt Alfredo De Gregorio, architect en voorzitter van de raad van bestuur van Borghof Invest. “Bedoeling is om dat eind 2019, begin 2020 in gebruik te nemen.”Basisschool Picpussen telt 320 leerlingen en kleuters. “In juni 2017 kwam het goede nieuws dat we mochten bouwen met de formule van een huursubsidie”, vertelt directeur Caroline Coenegrachts. “We willen af van het klassensysteem. Onze school moeten een open leercentrum zijn met instructieruimten, onderzoeksruimten en rustige ruimten waar kinderen mogen experimenteren en ook mediteren om tot rust te komen. We zijn ons licht gaan opsteken op verschillende plaatsen in eigen land, maar ook in Nederland en zelfs Londen. Voor het uiteindelijke ontwerp werken we samen met leerkrachten, leerlingen en ouders. Zo zullen de leerlingen een gesprek hebben met professor Jonathan Holslag, die samen met architect De Gregorio een ‘academy’ heeft opgestart.”


De nieuwbouw moet klaar zijn tegen 1 september 2019. Het wordt een gebouw met twee bouwlagen, een lift en een turnzaal met douches. De buitengevel wordt met hout bekleed. Het kostenplaatje bedraagt 5,2 miljoen euro. “De leerlingen zullen weinig last van de werken hebben. De kleuters zitten in de oude kleuterschool en de leerlingen volgen les in het gebouw aan de straatzijde. Tijdens de speeltijd worden ze in kleine groepen verdeeld”, besluit de directeur.

Zo duidelijk de plannen zijn voor deel één van het project, zo vaag zijn die voor deel twee. Feit is dat 40 procent daarvan gefinancierd wordt door Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV), een zelfstandige investeringsmaatschappij die investeert in het Vlaams economische weefsel. Op de website van PMV is sprake van de bouw van woon- en woon-zorgeenheden, maar dat wil De Gregorio niet gezegd hebben. “Dat is een algemene omschrijving”, zegt de architect. “Het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen.”Inmiddels staat vast dat het iconische hoofdgebouw, dat in 1894 werd aangekocht door de zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria, de vernieuwingen zal overleven. Over de invulling ervan wordt binnen afzienbare tijd gecommuniceerd.

Basis: HBVL artikel gepubliceerd op 31 juli 2018, geactualiseerd in april 2019.